Hidraulični razvodnik Q25 (40 lit)

Radna temperatura -40C…+60C
Viskoznost 12 …800 mm2/s
Temperatura ulja -15C…+80C
Filtracija 10 do NAS 1638
Max radni tlak 315 bar
Povratni tlak 50 bar
Nazivni protok 40 l/min
Propusnost (A,B-T) 15cm3/min pri 120bar
Hod ručice 6 mm
Sila pokretanja < 200 N
Broj komandi od 1 do 7
SKU: HR002 Kategorija:

Dostupne opcije:

Opis

Možda će vam se također svidjeti…